Řezání panelů

Řezání panelových stěn patří k úzce specializovaným činnostem u kterých se musí dodržovat přísné postupy, je také nutné vlastnit příslušná oprávnění dle zákona. Vlastní řezání provádíme speciálními nástroji, případné sváry na nosnících provádí certifikovaný svářeč. Pro každé řezání panelových stěn vyhotovuje autorizovaný inženýr – statik projekt , dle kterého se postupuje tak aby se předešlo poškození nosné konstrukce.

Na základě tohoto posudku si připravujeme pracovní postupy a vyhotovujeme cenové nabídky. Dlouhodobě spolupracujeme s autorizovaným inženýrem z oboru statika a dynamika staveb, který projekt a jeho stavební prvky dimenzuje s ohledem jak na požadavky zákazníka tak i celkovou konstrukci budovy.

TYTO PRÁCE PROVÁDÍME PO CELÉ ČR